»Lägg bort mo­bi­len om du vill ditt barn väl«

Metro Sweden (Malmö) - - Måndag Med Metro -

INSÄNDARE De som tror att barn lär sig till­räck­ligt via surf­plat­tor och mo­bi­ler bör tän­ka på det fak­tum att många barn in­te kla­rar sko­lan på grund av då­ligt ord­för­råd, skri­ver »Er­fa­ren lä­ra­re och för­fat­ta­re«. Skri­ben­ten upp­ma­nar att läg­ga bort mo­bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.