»Ste­fan Löfven le­ver på nå­der av Li­be­ra­ler­na och Cen­tern, det ska man kom­ma ihåg.«

Metro Sweden (Malmö) - - Val2018 -

Jan Björ­klund

(L) mo­ti­ve­rar be­slu­tet att stöt­ta So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.