»Nu blir vårt fo­kus att ut­gö­ra en kraft­full och ak­tiv op­po­si­tion för att till­sam­mans med M och KD sä­ker­stäl­la en kon­ser­va­tiv ma­jo­ri­tet i riks­da­gen ef­ter näs­ta val.«

Metro Sweden (Malmö) - - Val2018 -

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re Jim­mie Åkes­son till TT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.