»En bra po­li­tik för att mö­ta ut­ma­ning­ar­na med att många unga le­ver un­der he­ders­för­tryck.«

Metro Sweden (Malmö) - - Val2018 -

Mil­jö­par­ti­ets språk­rör Gustaf

Fri­do­lin lyf­te un­der går­da­gen en aspekt av för­sla­get till över­ens­kom­mel­se som MP stäl­ler sig bakom. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.