Ma­ria Ferm (MP)

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter | Inrikes - FO­TO: TT

→ Grupple­da­re MP

→ Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re är en er­fa­ren po­li­ti­ker som även är ta­les­per­son i mi­gra­tions­po­li­tis­ka frå­gor för par­ti­et. Hon har lyfts fram som en tänk­bar kan­di­dat till pos­ten som mi­gra­tions­mi­nis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.