Ai­da Had­zi­a­lic (S)

Metro Sweden (Malmö) - - Nyheter | Inrikes - FO­TO: TT

→ Kom­mu­nal­råd i Halm­stad

→ Den re­kor­dunga mi­nisterns väg mot top­pen fick en or­dent­lig törn när hon togs för ratt­fyl­la och läm­na­de sin post i au­gusti 2016. Men Ai­da Had­zi­a­lic kan kom­ma till­ba­ka den här man­dat­pe­ri­o­den. – Hen­nes chan­ser är nog in­te obe­tyd­li­ga. Se­dan kan man frå­ga sig hur långa ka­rens­ti­der man bör ha som po­li­ti­ker, sä­ger Mar­ja Lem­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.