Sa­mi »SA­MI« Re­kik

Metro Sweden (Malmö) - - Nöje - FO­TO: MAGNUS DANIELSSON

→ Ål­der: 38 år.

→ Bor: I Stock­holm.

→ Fa­milj: Fru och två barn.

→ Gör: Ar­tist, låt­skri­va­re och mu­sik­pro­du­cent. Ti­di­ga­re en av två med­lem­mar i Me­di­na, med hit­lå­tar som »Där pla­mer­na bor« och »Miss De­ci­bel«.

→ Ak­tu­ell med: Lå­ten »In­nan du väc­ker mig« med Dan­ny Sau­ce­do (bil­den).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.