Fac­kel­tåg i spå­ren av #me­too

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro - FO­TO: NBT

På sön­dag an­ord­nas fac­kel­tåg i he­la lan­det för al­la som står bakom #me­tooupp­ro­pen. Ini­ti­a­ti­vet kom­mer från jour­na­lis­ter­nas upp­rop #de­ad­li­ne. Tå­gen av­går kloc­kan 15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.