1

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Mode -

Nå­gon som all­tid bju­der på mo­de­in­spi­ra­tion till max är Met­ro Mo­des blog­ga­re Pau­li­na Fors­berg. Ne­dan hit­tar du fy­ra snyg­ga out­fits – pas­sa på att sno sti­len av hen­ne på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.