Sju pry­lar som är ett mås­te på bil­re­san

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - ERIK BACKLUND FO­TO: SHUTTERSTOCK, UNSPLASH

Som­ma­ren är här och en­ligt pro­gno­sen ver­kar den stan­na ett tag. Pac­ka bilen, pro­gram­me­ra GPS:en och gör dig re­do för en som­mar på vägar­na. Men först – chec­ka av den här sjustegs­lis­tan för en pro­blem­fri bil­se­mes­ter.

FO­TO: METRO

In­för som­ma­rens bil­bur­na även­tyr finns det li­te shop­ping du kan be­hö­va fixa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.