1 Sol­cell­slad­da­re

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Motor -

Finns i en mängd ut­fö­ran­den och för många oli­ka syf­ten. Till ex­em­pel med kro­ko­dil­kläm­mor el­ler ci­ga­ret­tän­dar­kopp­ling för att kic­ka igång ett tomt bil­bat­te­ri ef­ter att du satt bak­luc­kan på öp­pet spjäll och pum­pat po­wer­bal­la­der från en par­ke­rings­plats högt i de frans­ka al­per­na. El­ler om du be­hö­ver lad­da telefonen i vild­mar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.