6 Back­ka­me­ra

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Motor -

Om du in­te kör runt med en bil av se­na­re års­mo­dell är san­no­lik­he­ten stor att du in­te har en back­ka­me­ra. Ris­ken är ock­så stor att du bac­kar rakt in i en li­ten fi­at när du ska fick­par­ke­ra på ett skrä­nigt, trångt ita­li­enskt torg. Som tur är kan du kom­plet­te­ra med en ex­tern va­ri­ant som fun­kar till mer el­ler mind­re varen­da bil där ute.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.