4 Pick­nick­set

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Motor -

Visst, pas­tan blev varm i din nya ky­loch vär­me­box, men du är väl ing­et djur? Du äter väl in­te med hän­der­na di­rekt ur box­en? Nej, slå i stäl­let till på ett prak­tiskt och ele­gant pick­nick­set och gör he­la värl­den till din mål­tids­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.