SA EN­KELT SPE­LAR MAN PA GAL­NA JATTEPOTTEN

Metro Sweden (Stockholm) - - Annons Från Multilotto -

1) VÄLJ ME­GA MIL­LI­ONS MAX På saj­ten finns fle­ra lot­te­ri­er från he­la värl­den att väl­ja bland. 2) VÄLJ DI­NA NUM­MER Spe­la di­na ra­der, kans­ke väl­jer du num­mer ef­ter födelsedagar el­ler di­na per­son­li­ga tur­num­mer? 3) BE­TA­LA OCH HÅLL TUM­MAR­NA! Det tar mind­re än 30 se­kun­der att star­ta ett kon­to och bör­ja spe­la om jät­te­sum­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.