Kön ring­lar sig långt från hå­let i väg­gen

Metro Sweden (Stockholm) - - Sommargott -

→ Fryst. Kön ring­lar sig 50 me­ter lång när jag och mitt säll­skap tar oss till Fryst un­der en av årets förs­ta som­mar­lör­da­gar. Väl fram­me vid det som när­mast kan be­skri­vas som ett hål i väg­gen rå­kar, ja rå­kar, jag få en glass med smak av ba­nan och cho­klad. Att blan­da in ba­nan i kon­cep­tet glass är fel, så klart, men ef­ter ett miss­för­stånd som kans­ke grun­dar sig i un­der­teck­nads slä­pi­ga di­a­lekt är det i al­la fall det jag ser i min bä­ga­re, till­sam­mans med en pas­sions­sor­bet. I sor­be­ten finns ing­et att kla­ga på. Men ba­nanglass är alltjämt ba­nanglass, fast det kan ju in­te Fryst be­skyl­las för. Kungs­holms strand 167

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.