Stor sökin­sats ef­ter för­svun­nen poj­ke

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Inrikes -

En stor sökin­sats på­gick vid den­na upp­la­gas preslägg­ning se­dan en tolvå­rig poj­ke med Downs syndrom för­svun­nit i Fal­ken­berg, det vid 17-ti­den på tis­da­gen. »Vi har 400 till 500 per­so­ner som är ute och le­tar«, sä­ger Tes­san Jig­fjord i Mis­sing pe­op­le till GT. Läs mer om för­svin­nan­det på näs­ta upp­slag.

TT FOTO:AN­DERS AN­DERS­SON/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.