Vill krä­va till­stånd för tig­ge­ri

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Inrikes - TT

TIG­GE­RI. Kungs­bac­ka kom­mun­full­mäk­ti­ge har be­slu­tat att in­fö­ra till­ståndskrav för den som av­ser att tig­ga. Men om kra­vet blir verk­lig­het be­ror på hur vi­da­re pröv­ning­ar av kra­vet fal­ler ut.

Nu ska läns­sty­rel­sen ta ställ­ning till om det går att in­fö­ra tig­ge­ri­till­stånd. Lik­nan­de be­slut har fat­tats i Eskilstu­na kom­mun. Där upp­häv­de läns­sty­rel­sen be­slu­tet, och ären­det ska nu prö­vas av för­valt­nings­rät­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.