Ni­ge­ri­ans­ka sol­da­ter sak­nas ef­ter stri­der mot Bo­ko Ha­ram

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Utrikes -

Minst 16 ni­ge­ri­ans­ka sol­da­ter sak­nas ef­ter stri­der mot den ex­tre­ma isla­mist­rö­rel­sen Bo­ko Ha­ram i sta­den Ku­ka­wa i de nord­öst­ra de­lar­na av lan­det. Det står klart ef­ter att sam­man­drabb­ning­en kom­mit till än­da un­der nat­ten mot i går.

– Patrul­ler kam­mar ige­nom om­rå­det för att hit­ta sol­da­ter­na, sä­ger en ano­nym mi­li­tärkäl­la.

Det bör­ja­de med att en mark­nad och en mi­li­tär­bas at­tac­ke­ra­des av be­väp­na­de män som kom i fle­ra

for­don. Sol­da­ter­na re­ti­re­ra­de ut ur ba­sen och är se­dan dess för­svun­na.

Inga of­fi­ci­el­la upp­gif­ter om ska­da­de el­ler dö­da­de finns, men en lo­kal mi­lis­grupp upp­ger att en ci­vi­list dö­dats i korsel­den och be­kräf­tar att 16 sol­da­ter sak­nas.

At­tac­ken kom ba­ra tim­mar ef­ter att Bo­ko Ha­ram gick till an­grepp mot sol­da­ter i byn Kums­he nä­ra grän­sen till Ka­me­run.

Bo­ko Ha­rams ni­o­å­ri­ga upp­ror mot re­ge­ring­ar­na i Ka­me­run, Ni­ger, Ni­ge­ria och Tchad har krävt om­kring 27 000 män­ni­sko­liv och tving­at 1,8 mil­jo­ner på flykt ba­ra i Ni­ge­ria.

»Patrul­ler kam­mar ige­nom om­rå­det för att hit­ta sol­da­ter­na.«

Ano­nym mi­li­tärkäl­la ef­ter stri­der mot den ex­tre­ma isla­mist­rö­rel­sen Bo­ko Ha­ram.

FOTO: GETTY

Ni­ge­ri­ans­ka sol­da­ter som pat­rul­le­rar om­rå­den i nor­ra de­lar av lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.