Grym­ma straff på fö­re­tag

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Utrikes -

KINA. An­ställ­da på ett ki­ne­siskt re­no­ve­rings­fö­re­tag har bli­vit pis­ka­de av si­na che­fer, samt bli­vit tving­a­de att dric­ka sitt eget urin och äta kac­ker­lac­kor, rap­por­te­rar BBC som hän­vi­sar till lo­ka­la me­di­er. Tre per­so­ner i fö­re­ta­gets led­ning har nu dömts till fem och tio da­gars fäng­el­se på grund av si­na be­straff­nings­me­to­der. In­ci­den­ten är ba­ra den se­nas­te i en lång rad av hän­del­ser där ki­ne­sis­ka fir­mor har av­slö­jats med att för­ned­ra si­na an­ställ­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.