Vad hän­der näs­ta vec­ka?

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Regeringsbildningen -

Tal­man­nen läg­ger fram för­slag i riks­da­gen om Ulf Kris­ters­son (M) som stats­mi­nis­ter. Då med­de­las ock­så vil­ka par­ti­er som ska in­gå i re­ge­ring­en.

Riks­da­gen om Ulf Kris­ters­son som stats­mi­nis­ter. För att bli vald mås­te han få fär­re än 175 rös­ter emot sig.

→ Om Kris­ters­son

rös­tar

blir vald till stats­mi­nis­ter, kom­mer han att läg­ga fram sin re­ge­rings­för­kla­ring i riks­da­gen och pre­sen­te­ra si­na mi­nist­rar. Där­ef­ter sker skif­teskon­selj på Stock­holms slott, då re­ge­rings­skif­tet for­mellt

sker. → Över­gångs­re­ge­ring­en pre­sen­te­rar bud­get­pro­po­si­tio­nen. Om Kris­ters­son blir vald ställs de­bat­ten in och flyt­tas till den 12 de­cem­ber, då riks­da­gen ska be­slu­ta om bud­getra­mar­na.

Rös­tas Kris­ters­son ned den 14 no­vem­ber hålls bud­get­de­bat­ten som pla­ne­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.