80

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Inrikes -

Ett 80-tal stats- och re­ge­rings­che­fer, in­klu­si­ve stats-mi­nis­ter Ste­fan Löfven åker till Pa­ris i hel­gen för att del­ta i min­ne­sce­re­mo­nin för att det är hund­ra år se­dan förs­ta världs­kri­get av­slu­ta­des.

FOTO: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.