»Vi ber så hemskt myc­ket om ur­säkt.«

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Utrikes -

Så sa Yu­ki­ko Hay­ashi, in­sti­tu­tions­chef på To­kyos me­di­cins­ka uni­ver­si­tet, ef­ter att de bli­vit er­tap­pa­de med att sys­te­ma­tiskt tac­kat nej till kvinn­li­ga sö­kan­de trots att de fått till­räck­li­ga re­sul­tat på in­trä­des­pro­ven. Uni­ver­si­te­tet kom­mer nu att er­bju­da plat­ser­na än­då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.