Metro lis­tar de fem mest dejt­vän­li­ga plat­ser­na i Stock­holm

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - Text: Na­ta­lie Demirian → Nö­jes­re­dak­tör

Kär­lek. De fles­ta kan nog kän­na igen sig i pa­ni­ken som upp­står när man ska pla­ne­ra en förs­ta dejt. Men lugn, ba­ra lugn. Vi tip­sar om fem stäl­len som näs­tan ga­ran­te­rat kom­mer att le­da till en fin förs­ta dejt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.