Hög­tids­dag för gi­tarr­fan­tas­ter

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

ABBA The Mu­se­um pre­sen­te­ra­de i går Gui­tars Of The Stars – en tem­po­rär ut­ställ­ning med en unik sam­ling sig­na­tur­gi­tar­rer. Du be­hö­ver in­te va­ra gi­tarr­nörd för att upp­skat­ta skön­he­ten hos en gi­tarr. Hant­ver­ket, de­sig­nen och lju­det är vad som loc­kar. Men när man ad­de­rar histo­ri­en till gi­tar­ren blir det rik­tigt spän­nan­de. Bland an­nat vi­sar Claes af Gei­jer­stam för förs­ta gång­en upp sin sam­ling med fler än 40 sig­na­tur­gi­tar­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.