Dom i fall om hot mot kän­di­sar

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

I dag fal­ler do­men mot den 42-åri­ge man som står åta­lad för att ha skic­kat hot­brev till kän­di­sar och po­li­ti­ker. Man­nen miss­tänks även för mord­för­sök.

FO­TO: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.