»En pin­sam sam­hälls­syn på pro­sti­tu­tion«

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

KO­LUMN Det sam­häl­let sig­na­le­rar är att barn som ut­sätts för brott be­hö­ver lå­sas in, men in­te de som ut­nytt­jar och ut­sät­ter sam­ma barn. Jag tyc­ker det är pin­samt. Vi mås­te step­pa upp, skri­ver ko­lum­nis­ten Gabriella Kärnekull Wolfe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.