Kval­stri­den

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport Fotboll -

Vid si­dan om guld­stri­den på­går även en jum­bo­strid. Dal­kurd och Brom­ma­poj­kar­na slåss om kval­plat­sen till näs­ta sä­song.

Brom­ma­poj­kar­na tar kval­plat­sen om ...

... la­get vin­ner mot Trel­le­borg. BP kan ock­så kni­pa kval­plat­sen vid bå­de oav­gjort el­ler för­lust, för­ut­satt att Dal­kurd in­te vin­ner sin match.

Dal­kurd ham­nar på kval­plats om...

... la­get vin­ner mot Gif Sundsvall sam­ti­digt som Brom­ma­poj­kar­na in­te vin­ner sin match. Då ham­nar la­gen på sam­ma po­äng, och Dal­kurd pe­tar ned BP med be­tyd­ligt bätt­re mål­skill­nad.

FO­TO: BOBBO LAUHAGE/IBL

Dal­kurd har chans att ham­na på kval­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.