Norr­kö­ping tar hem gul­det om...

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport Fotboll -

... la­get vin­ner bor­t­a­mö­tet mot Häc­ken, sam­ti­digt som AIK för­lo­rar mot Kal­mar. I te­o­rin räc­ker det med att Norr­kö­ping vin­ner och att AIK spe­lar oav­gjort, men då mås­te Norr­kö­ping vin­na med minst 10 mål på grund av mål­skill­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.