Ta en pro­me­nad på Djur­går­den

Metro Sweden (Stockholm) - - Guldgloben Helgtips -

→ Få sa­ker är så my­si­ga i vår hu­vud­stad som en lång pro­me­nad runt Djur­går­den. Var­för in­te pas­sa på att svänga in på Kär­leks­sti­gen el­ler tit­ta in på Ro­sen­dals Träd­gård för en lunch el­ler fika i träd­gårds­café­et som lig­ger i ett av växt­hu­sen? Ro­sen­dals­vä­gen 38. FO­TO: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.