Av­slapp­nad dejt bland fo­to­gra­fi­er

Metro Sweden (Stockholm) - - Guldgloben Helgtips -

→ Fo­to­gra­fis­ka. Om du är ner­vös in­för den förs­ta dej­ten kan det va­ra bra att åka nå­gon­stans där det finns sa­ker att fo­ku­se­ra på, sna­ra­re än att be­hö­va tit­ta dej­ten djupt i ögo­nen på en ro­man­tisk re­stau­rang. Fo­to­gra­fis­ka mu­se­et lö­ser di­na pro­blem. Stads­gårds­ham­nen 22. FO­TO: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.