Gör nå­got rik­tigt ro­ligt på dej­ten

Metro Sweden (Stockholm) - - Guldgloben Helgtips -

→ Ugg­lan. Var­för in­te spe­la li­te spel på dej­ten? På Ugg­lan Bou­le & Bar hit­tar du allt från flip­per­spel till bou­le. Och på tv-spelskro­gen N3rds Bar hit­tar du de fles­ta spel­kon­sol­ler­na från förr. På bå­da stäl­le­na kan du kä­ka och öl­hänga. Ugg­lan, När­kes­ga­tan 6. N3rds Bar: Bon­de­ga­tan 1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.