Drin­kar på hög höjd

Metro Sweden (Stockholm) - - Guldgloben Helgtips -

→ Gon­do­len. Drin­kar med en un­der­bar ut­sikt (trots Slus­sen-byg­get) på Eriks Gon­do­len slår säl­lan fel, va­re sig det gäl­ler den förs­ta dej­ten el­ler den ti­on­de. Den här klas­sis­ka kro­gen är känd för si­na go­da cock­tails, men själv­klart kan du kä­ka gott här ock­så. Stads­går­den 6. FO­TO: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.