Gott till sus­hin

Metro Sweden (Stockholm) - - Mat & Dryck -

Du kans­ke fö­re­drar öl? Pas­sa på att bo­ta­ni­se­ra bland li­te mer uni­ka öl­sor­ter för att se­dan se om även vin är nå­got för dig. Tra­di­tio­nellt brygg­des ölsti­len sa­i­son på vin­ter och vår för att se­dan fun­ge­ra som törs­t­släc­ka­re ute på fäl­ten för de som ar­be­ta­de med skör­den. Den fun­ge­rar li­ka bra i dag för att just släc­ka törst el­ler kom­bi­ne­ra med ta­ke-away sus­hin.

Söd­vik Sä­song, Eskilstu­na, Sve­ri­ge, nr 12416, 35 kr, 330 ml, 6,5% al­ko­hol

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.