UL­LA RUDENSTIG:

Metro Sweden (Stockholm) - - Sli Metro -

– Vi flyt­ta­de till Fars­ta 1958. Då var det många be­kan­ta som und­ra­de hur vi kun­de flyt­ta så långt ut på lan­det! Det var myc­ket mind­re här då, Fars­ta har ju växt väl­digt myc­ket. Tun­nel­ba­nan bygg­des sam­ti­digt. Först minns jag att det var en till­fäl­lig sta­tion och se­dan in­vig­des den nu­va­ran­de 1960. Det var för­stås väl­digt prak­tiskt för oss som job­ba­de i stan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.