Strå­lan­de Fars dags-tips

Metro Sweden (Stockholm) - - Sli Metro -

Vill du ge nå­got på Fars dag men än­nu in­te kom­mit på vad? Ge bort en re­flex el­ler nå­got plagg som re­flek­te­rar lju­set! När vi går mot mör­ka­re ti­der kan det va­ra svårt för buss­fö­ra­ren att se re­se­nä­rer­na vid håll­plat­sen. Med re­flex­er syns man på långt håll och buss­fö­ra­ren hin­ner sak­ta in. På­minn sam­ti­digt om att den nor­ma­la livs­läng­den på en re­flex är un­ge­fär tre år, så det är vik­tigt att by­ta ut dem re­gel­bun­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.