Jä­ga­re vill skju­ta fler lo­djur näs­ta år

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter - TT FOTO: IBL

Jä­gar­nas riks­för­bund vill att 336 lo­djur ska få fäl­las un­der li­cens­jak­ten 2019, och hän­vi­sar till Na­tur­vårds­ver­kets upp­skatt­ning om att 870 lo­djur räc­ker, men att det en­ligt den se­nas­te in­ven­te­ring­en finns 1 206 styc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.