Hit kan du vän­da dig för att få hjälp

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Amel­mot­tag­ning­en, Stock­holm

Ori­go re­surs­cent­rum mot he­ders­re­la­te­rat för­tryck och våld, Stock­holm

→ BRIS: Tel. 116 111

→ So­ci­al­tjäns­ten: www.so­ci­al­sty­rel­sen.se/so­ci­al­tjanst

Po­li­sen: Tel. 114 14 om akut

→ UMO: www.umo.se

→ RFSL/RFSU: www.rfsu.se www.rfsl.se

Du kan även gå till din när­mas­te ung­domsmot­tag­ning, vård­cen­tral el­ler skolskö­ters­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.