Isla­mis­ka sta­ten i Sy­ri­en och Irak

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter - KÄLLOR: BBC, TI­ME

Un­der 2013 ge­nom­för Isi (Isla­mis­ka sta­ten i Irak) fle­ra at­tac­ker i må­na­den i Irak och ger sig in i det sy­ris­ka in­bör­des­kri­get. Isi går sam­man med sy­ris­ka kraf­ter och kal­lar sig Isla­mis­ka sta­ten i Irak och Sy­ri­en (Isis).

I ja­nu­a­ri 2014 tar Isis kon­troll över den ira­kis­ka sta­den al-Fal­lu­ja och kort där­ef­ter al-Raqqa i Sy­ri­en. I ju­ni 2014 tar Isis kon­troll över den ira­kis­ka sta­den Mo­sul. Sam­ma må­nad ut­ro­par den ter­ror­stämp­la­de rö­rel­sen sitt »ka­li­fat« och Isis by­ter namn till Isla­mis­ka sta­ten (IS).

I au­gusti 2014 in­le­der USA och fle­ra al­li­e­ra­de fly­gan­fall mot IS i Irak för att må­na­den där­på ut­ö­ka an­grep­pen även till sy­riskt ter­ri­to­ri­um. Se­dan 2015 har IS pressats till­ba­ka och för­lo­rat det mesta av det geo­gra­fis­ka om­rå­de som man för en tid kon­trol­le­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.