Te­o­ri­pro­vet. Svå­ra­re än många tror

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Motor -

Te­o­ri­pro­vet och upp­kör­ning­en för per­son­bil är ett sam­man­hål­let prov. Man bo­kar tid för pro­ven vid sam­ma till­fäl­le. Te­o­ri­pro­vet görs först och även om pro­vet blir un­der­känt gör man se­dan kör­pro­vet. → Un­der 2017 kla­ra­de

64,7 pro­cent av kvin­nor­na

och 55,9 av män­nen te­o­ri­pro­vet för per­son­bil på förs­ta för­sö­ket. Mot­sva­ran­de siff­ra för kör­pro­vet är 56,1 pro­cent 52,7 pro­cent.

18-åring­ar är den grupp som har högst an­del god­kän­da te­o­ri­prov för att ta kör­kort. KÄL­LA: TRA­FIK­VER­KET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.