Max­ad jul­stäm­ning i pa­ret Sol­lis ga­rage

Metro Sweden (Stockholm) - - Torsdag Med Metro -

Det tog fem­ton år att fär­dig­stäl­la, men nu är det klart. Rob Sol­lis i Ci­ren­ches­ter har i åra­tal mål­med­ve­tet sam­lat på sig jul­sa­ker för att kun­na byg­ga upp en jul­värld hem­ma i sitt ga­rage. Nu öpp­nar han för all­män­he­ten för att sam­la in peng­ar till can­cer­sju­ka. Part­nern Pau­li­ne Sol­lis har själv över­levt en hudcan­cer­di­a­gnos.

METRO/GETTY FOTO: AUL NICHOLLS/GETTY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.