»Den­na hi­sto­ris­ka hän­del­se speg­lar So­ma­li­as fram­steg de se­nas­te åren.«

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Det sa UD-ta­leskvin­nan He­at­her Nau­ert när det stod klart att USA ska åter­vän­da med di­plo­ma­tisk när­va­ro till So­ma­lia, rap­por­te­rar AFP.

METRO FOTO: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.