Dom kan fal­la i tings­rät­ten

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro 7/12 -

I dag av­slu­tas hu­vud­för­hand­ling­ar­na i Jön­kö­pings tings­rätt mot två ton­årspoj­kar, 14 och 16 år gam­la, som miss­tänks ha mör­dat en hem­lös man i Hus­kvar­na i au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.