Ma­gis­ka bubb­lor

Metro Sweden (Stockholm) - - →mat&dryck -

Sa­lon är en av de mest mytomspun­na pro­du­cen­ter­na i Cham­pagne. Un­der ti­digt 1900-tal bör­ja­de Aimé Sa­lon gö­ra cham­pagne för sin fa­milj och si­na vän­ner. In­tres­set väck­tes och fler och fler ef­ter­frå­ga­de hans vi­ner. De gör en­bart vin de år de tyc­ker är till­räck­ligt bra och vi­ner­na säljs dyrt i små kvan­ti­te­ter. Det här är en lång­li­vad cham­pagne med sam­lar­vär­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.