Kult­pro­du­cent

Metro Sweden (Stockholm) - - →mat&dryck -

Ang­e­lo Ga­ja är främst känd för si­na kultvi­ner från Pi­e­mon­te. Han dri­ver även pro­jek­tet Ca’Mar­can­da vid Tosca­nas kust där han od­lar Bor­deauxdru­vor. Ma­ga­ri är en blend på 50 pro­cent Mer­lot, 25 pro­cent Ca­ber­net Sau­vig­non och 25 pro­cent Ca­ber­net Franc. Fruk­tigt och mjukt vin som mår bra av att luf­tas fö­re ser­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.