Lätt­sam mel­lan­dags­läs­ning

Metro Sweden (Stockholm) - - Litteratur Bästa Julklappsböckerna -

Eme­lie Kelln­ber­ger tipsar om:

»Sju da­gar med fa­mil­jen« av Fran­ce­sca Hornak Anna Falk och Ni­na Ols­son tipsar om:

»Jul i det lil­la ba­ge­ri­et på strand­pro­me­na­den« av Jen­ny Col­gan

»He­la fa­mil­jen Birch ska för förs­ta gång­en på länge fi­ra jul till­sam­mans. En helg för gläd­je och ge­men­skap men även en tid när väl dol­da hem­lig­he­ter kan kom­ma upp till ytan.«

»Den om­tyck­ta se­ri­en om det lil­la ba­ge­ri­et vid Cor­n­walls kust är full av dråp­li­ga in­tri­ger i my­sig eng­elsk mil­jö. Årets höjd­punkt är den sto­ra jul­mark­na­den. Men mitt i idyl­len kom­mer ett ovän­tat te­le­fon­sam­tal.«

»Man kän­ner sig in­te som en dju­ping pre­cis när man tar fram Ma­ri­an Key­es se­nas­te knall­ro­sa te­gel­sten. Men det finns bå­de hu­mor och vär­me i be­rät­tel­sen om Amy, vars man plöts­ligt tar en pa­us från äk­ten­ska­pet. Här­lig sträck­läs­ning!«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.