En rik­tig bok­pär­la att be­hål­la

Metro Sweden (Stockholm) - - Litteratur Bästa Julklappsböckerna -

Eme­lie Kelln­ber­ger tipsar om: »Rym­ling­ar­na« av Ulf Stark

»Lill-Gott­frids far­far har en sista öns­kan om att få åter­se sin äls­ka­de skär­gårdsö in­nan det är för sent. De två gör en plan för hur de ska rym­ma och det blir ett rik­tigt äventyr att ta sig ut till ön. Ulf Starks sista bok är en varm be­rät­tel­se om li­vet och dö­den. En bok för al­la åld­rar.« Anna Falk och Ni­na Ols­son tipsar om: »Män­ni­skan är ett käns­ligt djur« av Ra­fael Don­ner

Sa­ra Larsson tipsar om:

»En in­tres­sant själv­bi­o­gra­fisk es­sä, skri­ven av en käns­lig, ung man från Helsing­fors. Som sladd­son till en be­römd och kon­tro­ver­si­ell far, gör han sitt bäs­ta för att fin­na egen plats i till­va­ron. sin »Or­men i Es­sex« av Sa­rah Per­ry

»›Or­men i Es­sex‹ är en ro­man som har allt! Vik­to­ri­anskt Eng­land, en präst, en själv­stän­dig än­ka, ett egen­sin­nigt barn, för­bju­den kär­lek, sjö­o­djur, ve­ten­skap och re­li­gi­on. Som att lä­sa en klas­si­ker med mo­der­na vär­de­ring­ar.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.