Bok­ma­gi för de all­ra yngs­ta

Metro Sweden (Stockholm) - - Litteratur Bästa Julklappsböckerna -

Eme­lie Kelln­ber­ger tipsar om:

»Är du min bror?« av Liu Hsu-Kung Anna Falk och Ni­na Ols­son tipsar om: »Bid­de det då? Sa­gan Mäs­ter skräd­da­re« av Pi­ja Lin­den­baum

»Den brand­gu­la häs­ten le­tar för­tviv­lat ef­ter sin för­svun­ne bror. Den en­da led­trå­den han har är ett tra­sigt fo­to­gra­fi. När han träf­far den kaf­febru­na häs­ten känns det som att de hör ihop, trots att de in­te har sam­ma färg. Men spe­lar det egent­li­gen nå­gon roll?«

»Den lil­le man­nen vill ha en li­ten rock sydd av sitt lil­la tyg. Skräd­da­ren lo­var och lo­var, till sist blir det in­te ens en li­ten tum­me. El­ler? Un­der­bar tolk­ning av en äls­kad klas­si­ker där il­lust­ra­tio­ner­na ger en ny be­rät­tel­se om för­hopp­ning­ar, dröm­mar och egen kraft.«

»En fest för ögo­nen. Uppslag ef­ter uppslag med oli­ka län­der och plat­ser och allt som ut­mär­ker dem. Kol­la! Vad myc­ket ma­gi det finns på den här pla­ne­ten. Vil­ka fan­tas­tis­ka små apor, var­ma källor, smas­ki­ga bak­verk och höga skyskra­por!«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.