För den unga bok­slu­ka­ren

Metro Sweden (Stockholm) - - Litteratur Bästa Julklappsböckerna -

Eme­lie Kelln­ber­ger tipsar om:

»Den där Jon­ny Jons­son Johnson« av Elin Lin­dell

»En var­dags­be­rät­tel­se om Jon­ny som oro­ar sig för att hans skil­da för­äld­rar ska bli ihop igen och över hur han ska hjäl­pa sin bäs­ta vän att frå­ga chans på sko­lans po­pu­lä­ras­te tjej. Och vad gör man sen, när hon sagt ja? Många skratt ut­lo­vas!« Anna Falk och Ni­na Ols­son tipsar om: »Gru­van« av Sa­ra Lö­ve­stam

»Det är som­mar­lov och El­len hit­tar en gömd dag­bok. Den är skri­ven av tolvå­ri­ge An­ton år 1848, en tid då barn ar­be­ta­de i öns järn­gru­va. Nu får El­len ett myste­ri­um att lö­sa. Kanske kan hon ock­så rät­ta till en stor orätt­vi­sa i ef­ter­hand. En be­rät­tel­se att sträck­lä­sa och bli varm av.«

»En ko­met när­mar sig jor­den och ing­en kom­mer över­le­va. Ton­å­ring­ar, olyck­lig kär­lek, ett myste­ri­um. Spän­nan­de och väl­skri­vet. Det som drö­jer kvar är käns­lan och frå­gan: var och vem vill man va­ra när him­len blir vit?«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.