Lär dig mer om en­do­metri­os

Metro Sweden (Stockholm) - - Guldgloben Helgtips -

→ Na­len. På sön­dag an­ord­nas Fe­mi­nis­tisk mark­nad på Na­len, med fo­kus på en­do­metri­os där 50 kvinn­li­ga form­gi­va­re spri­der kun­skap om sjuk­do­men. Kl.13 hit­tar du Ina Hall­ström, dok­to­rand i ge­nus­ve­ten­skap, och spe­ci­a­list­lä­ka­ren Anna-So­fia Me­lin på sce­nen. Sön­dag 11–17, gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.