Se sov­je­tisk af­fisch­konst

Metro Sweden (Stockholm) - - Guldgloben Helgtips -

→ Liljevalchs. Fram tills den 6 januari kan du be­sö­ka Liljevalchs sto­ra ut­ställ­ning med en unik sam­ling av film- och pro­pa­gan­daaf­fi­scher pro­du­ce­ra­de un­der Le­nins och Stal­ins bru­ta­la re­gi­mer, gjor­da av ti­dens främs­ta sov­je­tis­ka konst­nä­rer. 11–17, 80 kro­nor, un­der 18 år gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.